Waar voor je geld – Brolzetels

Onze brievenbussen worden dagelijks volgepropt met publiciteitsfolders allerhande, en dit meestal niet tot ons grootste genoegen. Een niet onbelangrijk deel daarvan wordt ingenomen door meubelen, salons in het bijzonder, die je dan aan ongeloofwaardig lage prijzen worden aangeboden.

Maar een oude nederlandse spreuk zegt: “zuinigheid bedriegt de wijsheid” of maw zuinigheid leidt later dikwijls tot kosten en je moet geen deskundige in wat dan ook zijn om te weten wat wij bedoelen. Wonderen bestaan nergens. Als je een salon koopt heeft ook dat zijn prijs of er is flink ingeboet aan kwaliteit. Kan ook niet anders als je weet welke weg een zetel aflegt tussen de fabrikant en de uiteindelijk gebruiker en bij ieder stationnetje vallen er een paar percentjes af.

In volgende foto’s zal ik jullie laten zien hoe een goedkoop salon is gemaakt.

Laat ons het voorbeeld nemen van het zogenaamde buffelleder. Die imposante dieren moeten kwaliteit symboliseren maar wat velen niet weten is dat deze dieren bijna de ganse dag in het water leven wat meebrengt dat zij een huid hebben ontwikkeld die daartegen bestand is, namelijk een vette huid. Een dergelijke huid moet dus eerst grondig ontvet worden vooraleer er verf op kan, zoniet zit de kans erin dat verf eraf zal gaan, bij voorkeur aan kleding. En dat ontvetten gebeurt niet altijd met de meeste deskun- digheid want de prijs moet ergens kunnen gedrukt worden.

Maar er zijn alternatieven. Je hoeft je oude salon niet meteen naar de schroothoop te laten brengen waar het zal vernietigd worden – want dat is inderdaad het trieste lot van oude(re) meubels – en het te vervangen door een nieuwe “aan een prijsje”. Van een oud salon maken wij een nieuw, het maakt niet uit hoe het eruit ziet want dat is onze stiel. Dat is vakwerk en het is af, dat is ons handelsmerk. En je hoeft geen afstand te doen van je vertrouwde salon waaraan dikwijls nogal wat herinneringen kleven.

Walter, Sven en Marleen